kwalitatief onderzoek

ONDERZOEK & PROJECTEN

Sinds 1998 werk ik als onderzoeker. De laatste tien jaar doe ik uitsluitend kwalitatief onderzoek. Ik verricht praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van beleid, praktijk en samenleving binnen het sociale en publieke domein. Ik heb ondertussen veel expertise opgebouwd in kwalitatief onderzoek aan de hand van focusgroepen, interviews en observaties. Binnen mijn onderzoek hecht ik veel belang aan communicatieve en creatieve technieken. Ik kijk altijd naar de best passende manier om data te verzamelen. Hieronder staat een aantal onderzoeken die ik in de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

kwalitatief onderzoek

BELEIDSEVALUATIE UTRECHT ZIJN WE SAMEN (UZWS)

Met actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ werkt Utrecht aan het voorkomen en bestrijden van polarisatie en radicalisering. In deze beleidsevaluatie is gezocht naar de werkzame elementen op proces en inhoud (augustus, 2021)

kwalitatief onderzoek

ONDERZOEK ONDERNEMERS DIENSTVERLENING VERBETERTRAJECT

Kwalitatief onderzoek naar

ervaringen van Rotterdamse ondernemers met de dienstverlening van de gemeente. In opdracht van gemeente Rotterdam, september 2020

inclusief onderzoek

SAMEN OP WEG NAAR ZELF KIEZEN

Kwalitatief, inclusief, actie-onderzoek naar zelfbepaling bij bewoners met een verstandelijke beperking bij Ipse de Bruggen in opdracht van Disability Studies in Nederland, november 2019

focusgroeponderzoek

FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES

Kwalitatief onderzoek naar flexwerken binnen de gemeente Utrecht in opdracht van gemeente Utrecht en FNV, april 2019

kwalitatief interviewen

INZICHT IN BOULIMIA

Diepte-interviews met 10 vrouwen met boulima in het kader van het ontwikkelen van een nieuwe app. In opdracht van de  Erasmus Universiteit, 2017

kwalitatief onderzoek

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JONGEREN

Diepte-interviews met 15 kwetsbare jongeren die jeugdzorg krijgen (ambulant en residentieel) over effecten van en tevredenheid ten aanzien van hulpverlening. In opdracht van de gemeente Utrecht, 2017

kwalitatief onderzoek

CULTURELE VOORINGENOMENHEID BIJ VEILIG THUIS ROTTERDAM RIJNMOND

Kwalitatief onderzoek naar culturele vooringenomenheid bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond  om inzicht te krijgen in eventuele inschattingsfouten. In opdracht van gemeente Rotterdam, oktober 2020

KWALITATIEF DEEL VAN PROJECT POSITIEVE GEZONDHEID OUDEREN (PPGO)

Begeleiden online focusgroepen i.k.v. onderzoek PPGO. In opdracht van GGD Flevoland, november 2020

kwalitatief onderzoek
focusgroeponderzoek

EVALUATIE MELDPUNT VERWARDE PERSONEN MET NIET-ACUTE HULPBEHOEFTE

Evaluatie-onderzoek aan de hand van drie focusgroepen, in opdracht van GGD Hollands Midden, november 2019

focusgroeponderzoek

ENERGIETRANSITIE ROTTERDAM

Belevingsonderzoek onder 40 Rotterdammers naar 'van het aardgas af' aan de hand van interviews en focusgroepen, maart 2019

kwalitatief onderzoek

ZWERFJONGEN & BANKHOPPERS IN MAASTRICHT

Diepte-interviews met 15 zwerfjongeren en 15 bankhoppers in de gemeente Maastricht over hun problematiek en ondersteuningsbehoefte. In opdracht van de gemeente Maastricht, 2017

kwalitatief onderzoek

JONGEREN EN WIJKTEAMS

Een verkennend onderzoek in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem vanuit drie lectoraten. Zelf onderzocht vanuit het lectoraat 'Dynamiek van de Stad van de Hogeschool Inholland', 2016

kwalitatief onderzoek

HULPVRAGEN EN PASSEND AANBOD VOOR LVB-JONGEREN VANAF 18 JAAR

Kwalitatief onderzoek naar hulpvragen en passend aanbod voor LVB-jongeren vanaf 18 jaar aan de hand van focusgroepen met jongeren, professionals en ouders. In opdracht van Koraal, november 2020

focusgroeponderzoek

KWALITATIEF ONDERZOEK I.K.V. MTO BIJ WERK(LEER)BEDRIJF AFEER

Focusgroepen en diepte-interviews met medewerkers Afeer in kader van MTO, december 2020

focusgroeponderzoek

HULPVRAGEN ZEVENKAMP

Aan de hand van een focusgroep in gesprek met het informele netwerk in Rotterdam Zevenkamp. In opdracht van Laurensfonds en gemeente Rotterdam, december 2020

kwalitatief interviewen

VEGANISME EN KINDEREN (KRIJGEN)

Focusgroepen met veganistische vrouwen over veganisme en kinderwens, zwangerschap en bortsvoeding i.o.v. promovendus Universiteit Maastricht, november 2018

kwalitatief onderzoek

GEBIEDSREGIE DEN HAAG

Adviesrapport over gebiedsgericht werken. Informatie verzameld door interviews metgebiedsregisseurs, betrokken managersen stadsdeeldirecteuren. In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag, 2017

kwalitatief onderzoek

ACTIVERING SOCIALE NETWERKEN

Onderzoek naar het activeren van sociale netwerken aan de hand van vijf diepte-interviews met Rotterdammers in (redelijk) sociaal isolement, vanuit Lectoraat 'Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland', 2015