Onderzoeksthema's

ONDERZOEKSTHEMA'S

 Hieronder staat een aantal voorbeelden van onderzoeken die ik in de afgelopen jaren heb gedaan of waaraan ik medewerking heb verleend. 

Kwalitatief, inclusief, actie-onderzoek naar zelfbepaling bij bewoners met een verstandelijke beperking bij Ipse de Bruggen in opdracht van Disability Studies in Nederland, november 2019

Kwalitatief onderzoek naar flexwerken binnen de gemeente Utrecht in opdracht van gemeente Utrecht en FNV, april 2019

Interviews met 10 vrouwen met boulima i.o.v. Erasmus Universiteit, 2017

Cliƫntervaringsonderzoek jongeren in de hulpverlening i.o.v. gemeente Utrecht, 2017

Evaluatie Meldpunt verwarde personen met een niet-acute hulpbehoefte aan de hand van focusgroepen, in opdracht van GGD Hollands Midden, november 2019

Belevingsonderzoek onder 40 Rotterdammers naar 'van het aardgas af' aan de hand van interviews en focusgroepen, maart 2019

Onderzoek naar 30 zwerfjongeren en bankhoppers, Maastricht, 2017

Jongeren en wijkteams, vanuit Lectoraat 'Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland', 2016

Evaluatie deugdenaanpak binnen de kinderopvang aan de hand van focusgroepen, in opdracht van Tranzo University, mei 2019

Focusgroepen met veganistische vrouwen over veganisme en kinderwens, zwangerschap en bortsvoeding i.o.v. promovendus Universiteit Maastricht, november 2018

Adviesrapport over gebiedsgericht werken i.o.v. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Den Haag, 2017

Activering sociale netwerken, vanuit Lectoraat 'Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland', 2015

MARION MATTHIJSSEN | ONDERZOEK & TRAINING

__________

 

marion@onderzoektraining.nl

+31 6 226 46 988


Privacystatement

HUIDIGE PROJECTEN

__________

 

Organisatie conferentie Eenzaamheid in Rotterdam, Coalitie Erbij Rotterdam

Moderator Eenzaamheid, Coalitie Erbij Rotterdam

Ontwikkelen learning journey voor trainingen kwalitatief onderzoek

Onderzoek i.k.v. opstellen nieuwe kennisagenda academische werkplaats ST-RAW

Trainingen, incompany en op inschrijving