kwalitatieve onderzoeken

 

KWALITATIEF ONDERZOEK


 

Sinds 1998 werk ik als onderzoeker. De laatste tien jaar doe ik uitsluitend kwalitatief onderzoek. Ik verricht praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van beleid, praktijk en samenleving binnen het sociale en publieke domein. Ik heb ondertussen veel expertise opgebouwd in kwalitatief onderzoek aan de hand van focusgroepen en interviews. Mijn onderzoek kenmerkt zich doordat ik binnen mijn onderzoek veel belang hecht aan communicatieve en creatieve technieken. Ik kijk altijd naar de best passende manier om data te verzamelen. En dan is er soms net iets meer nodig dan alleen een (groeps)gesprek. Ondertussen heb ik zoveel creatieve technieken ingezet in mijn onderzoek, dat ik een speciale training heb ontwikkeld over het gebruik van creatieve technieken in kwalitatief onderzoek. Het belang van goede gesprekstechnieken mag ook zeker niet onderschat worden in kwalitatief onderzoek. 

 

Ondertussen heb ik heel veel verschillende onderzoeken uitgevoerd. Soms was ik alleen betrokken als interviewer of gespreksleider, of wordt me alleen gevraagd om een gesprekshandleiding te ontwikkelen, of te adviseren over analyse of output. Maar regelmatig wordt me gevraagd om het hele onderzoek uit te voeren. Hieronder staat een overzicht van de laatste onderzoeken die ik heb uitgevoerd of waaraan ik heb meegewerkt.

ONDERZOEKSTHEMA'S


 Hieronder staat een aantal voorbeelden van onderzoeken die ik in de afgelopen jaren heb gedaan of waaraan ik medewerking heb verleend. Onder het kopje 'werk' staan al mijn onderzoeksprojecten en publicaties.

Focusgroepen met veganistische vrouwen over veganisme en kinderwens, zwangerschap en bortsvoeding i.o.v. promovendus Universiteit Maastricht

Adviesrapport over gebiedsgericht werken i.o.v. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Den Haag, 2017

Jongeren en wijkteams, vanuit Lectoraat 'Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland', 2016

Interviews met 10 vrouwen met boulima i.o.v. Erasmus Universiteit, 2017

Cli√ęntervaringsonderzoek jongeren in de hulpverlening i.o.v. gemeente Utrecht, 2017

Activering sociale netwerken, vanuit Lectoraat 'Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland', 2015

Onderzoek naar 30 zwerfjongeren en bankhoppers, Maastricht, 2017

Medewerking verleend aan Evaluatie Stadsbeweging i.o.v. Provincie Zwolle, 2017

Evaluatie cameratoezicht, i.o.v. gemeente Roosendaal, 2017

 

Copyright 2018 © Marion Matthijssen | onderzoek & training | PRIVACYSTATEMENT