kwalitatief onderzoek

 

SOCIOLOOG IN UITVOERING

________

 

Onderzoeken past bij me. Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat anderen beweegt, naar groepsgedrag, naar mensen die 'anders' zijn. Dat was voor mij dé reden om sociologie te gaan studeren. Sinds 1998 werk ik als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Ik heb ondertussen veel onderzoek gedaan: onder andere op het gebied van leefbaarheid, vrije tijd, economie, gezondheid, welzijn en jeugd. Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek en geef daar ook training in. In de loop der jaren heb ik ervaren dat het goed uitvoeren van kwalitatief onderzoek net iets meer skills vereisen dan alleen thuis zijn in onderzoek. Goede communicatieve vaardigheden en daarnaast creatief kunnen nadenken over de wijze waarop je je doelgroep bevraagt zijn essentiële voorwaarden voor goed kwalitatief onderzoek. De figuur hiernaast visualiseert mijn kijk op kwalitatief onderzoek: zowel onderzoek, als communicatie en creativiteit zijn van belang voor goed kwalitatief onderzoek.

 

 

ZOEKEN NAAR HET BEST PASSENDE ONDERZOEK

________

 

Bij het woord onderzoek komt vaak de associatie met de enquête en het rapport op. Deze manier van onderzoeken is me niet vreemd. Maar alleen  werken vanachter het bureau is niet mijn manier van werken. Ik heb graag feeling met wat er in de maatschappij speelt en wil daar als onderzoeker mijn bijdrage aan leveren. Door gesprekken aan te gaan, relevante documenten te lezen, focusgroepen te organiseren, interviews af te nemen, te observeren en eventueel enquêtes uit te zetten. Ik kijk altijd naar de best passende onderzoeksaanpak en maak daarbij zonodig gebruik van creatieve werkvormen om informatie op te halen. Alles is afhankelijk van de vraag, het probleem en de onderzoeksgroep.

.

 

VORMEN VAN KWALITATIEF ONDERZOEK DIE IK UITVOER

________

 

Ik ben gespecialiseerd in het uitvoeren, analyseren en rapporteren van kwalitatief onderzoek en gebruik daarbij:

  • focusgroepen
  • (diepte-)interviews
  • observaties

 

ADVISEREN OVER KWALITATIEF ONDERZOEK

________

 

Regelmatig adviseer ik over kwalitatief onderzoek. Het kan gaan om :

  • de totale onderzoeksopzet
  • het opstellen van een goede gesprekshandleiding
  • het gebruiken van creatieve technieken tijdens focusgroepen/interviews
  • het rapporteren van onderzoek (misschien eens op een andere wijze dan een geschreven rapportage)
  • de analyse van kwalitatief onderzoek

 

 

Copyright 2018 © Marion Matthijssen | onderzoek & training | PRIVACYSTATEMENT