kwalitatief onderzoek

ONDERZOEK & PROJECTEN

Sinds 1998 werk ik als onderzoeker. De laatste tien jaar doe ik uitsluitend kwalitatief onderzoek. Ik verricht praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van beleid, praktijk en samenleving binnen het sociale en publieke domein. Ik heb ondertussen veel expertise opgebouwd in kwalitatief onderzoek aan de hand van focusgroepen, interviews en observaties. Binnen mijn onderzoek hecht ik veel belang aan communicatieve en creatieve technieken. Ik kijk altijd naar de best passende manier om data te verzamelen. Hieronder staat een aantal onderzoeken die ik in de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

SAMEN OP WEG NAAR ZELF KIEZEN

Kwalitatief, inclusief, actie-onderzoek naar zelfbepaling bij bewoners met een verstandelijke beperking bij Ipse de Bruggen in opdracht van Disability Studies in Nederland, november 2019

FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES

Kwalitatief onderzoek naar flexwerken binnen de gemeente Utrecht in opdracht van gemeente Utrecht en FNV, april 2019

INZICHT IN BOULIMIA

Diepte-interviews met 10 vrouwen met boulima in het kader van het ontwikkelen van een nieuwe app. In opdracht van de  Erasmus Universiteit, 2017

CLI√čNTERVARINGSONDERZOEK JONGEREN

Diepte-interviews met 15 kwetsbare jongeren die jeugdzorg krijgen (ambulant en residentieel) over effecten van en tevredenheid ten aanzien van hulpverlening. In opdracht van de gemeente Utrecht, 2017

EVALUATIE MELDPUNT VERWARDE PERSONEN MET NIET-ACUTE HULPBEHOEFTE

Evaluatie-onderzoek aan de hand van drie focusgroepen, in opdracht van GGD Hollands Midden, november 2019

ENERGIETRANSITIE ROTTERDAM

Belevingsonderzoek onder 40 Rotterdammers naar 'van het aardgas af' aan de hand van interviews en focusgroepen, maart 2019

ZWERFJONGEN & BANKHOPPERS IN MAASTRICHT

Diepte-interviews met 15 zwerfjongeren en 15 bankhoppers in de gemeente Maastricht over hun problematiek en ondersteuningsbehoefte. In opdracht van de gemeente Maastricht, 2017

JONGEREN EN WIJKTEAMS

Een verkennend onderzoek in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem vanuit drie lectoraten. Zelf onderzocht vanuit het lectoraat 'Dynamiek van de Stad van de Hogeschool Inholland', 2016

EVALUATIE DEUGDENAANPAK BINNEN KINDEROPVANG

Evaluatie-onderzoek aan de hand van twee focusgroepen, in opdracht van Tranzo University, mei 2019

VEGANISME EN KINDEREN (KRIJGEN)

Focusgroepen met veganistische vrouwen over veganisme en kinderwens, zwangerschap en bortsvoeding i.o.v. promovendus Universiteit Maastricht, november 2018

GEBIEDSREGIE DEN HAAG

Adviesrapport over gebiedsgericht werken. Informatie verzameld door interviews metgebiedsregisseurs, betrokken managersen stadsdeeldirecteuren. In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag, 2017

ACTIVERING SOCIALE NETWERKEN

Onderzoek naar het activeren van sociale netwerken aan de hand van vijf diepte-interviews met Rotterdammers in (redelijk) sociaal isolement, vanuit Lectoraat 'Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland', 2015

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.

lopende projecten

  • Kwalitatief onderzoek bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond in opdracht van gemeente Rotterdam
  • Moderator focusgroepen in opdracht van Koraal
  • Moderator focusgroepen in opdracht van Afeer
  • Moderator Eenzaamheid, Coalitie Erbij Rotterdam
  • Schrijver handboek sociale interventie 'Het Goede Gesprek' gesubsidieerd vanuit ZonMW
  • Ontwikkeling E-learnings kwalitatief onderzoek 
  • Trainingen, incompany en op inschrijving doorlopend