Publicaties

PUBLICATIES


FACTSHEET AARDGASVRIJ, 2019

In opdracht van de gemeente Rotterdam


RAPPORTAGE BANKHOPPERS, 2017

In opdracht van de gemeente Maastricht


RAPPORTAGE ZWERFJONGEREN, 2017

In opdracht van de gemeente Maastricht


CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JONGEREN, 2017

In opdracht van de gemeente Utrecht


JONGEREN EN WIJKTEAMS, VERKENNEND ONDERZOEK IN AMSTERDAM, HAARLEM EN ROTTERDAM, 2016

Vanuit lectoraat 'Dynamiek van de Stad', Hogeschool Inholland


CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK, VERGELIJKEND ONDERZOEK CLIËNTEN RESTART EN SOCIALE WIJKTEAMS, 2015

Gemeente Zaanstad


LERENDE SOCIALE PROFESSIONALS, 2015

Vanuit WMO werkplaats Rotterdam


KANSEN VOOR KALSDONK, 2015

In opdracht van gemeente Roosendaal


ACTIVERING SOCIALE NETWERKEN, 2014

Vanuit WMO werkplaats Rotterdam


ONDERZOEK IMPLEMENTATIE VERBREDE VRAAGWIJZER, 2014

I.s.m. Onderzoek, Business & Intelligence, gemeente Rotterdam


PROCESEVALUATIE PROEFTUIN WIJKJEUGDZORG, 2013

In opdracht van gemeente Ridderkerk en Albrandswaard


STAND VAN DEN HAAG, 2013

In opdracht van de gemeente Den Haag


ECONOMISCHE WAARDE VAN ARBEIDSMIGRATIE, 2012

In opdracht van de Stadsregio Rotterdam
MARION MATTHIJSSEN | ONDERZOEK & TRAINING

__________

 

Privacystatement

CONTACT

__________

 

marion@onderzoektraining.nl

+31 6 226 46 988

HUIDIGE PROJECTEN

__________

 

Praktijkgericht actie-onderzoek bij Ipse de Bruggen in samenwerking met Disability Studies

Moderator Eenzaamheid, Coalitie Erbij Rotterdam

Ontwikkelen meetinstrument om 'Het Goede Gesprek' te evalueren i.o.v. WMO-Radar, Samen 010

Ontwikkelen learning journey voor trainingen kwalitatief onderzoek

Evaluatie Meldpunt Overlast Verwarde Personen, i.o.v. GGD Hollands Midden

Onderzoek i.k.v. opstellen nieuwe kennisagenda academische werkplaats ST-RAW