Training

TRAININGEN IN KWALITATIEF ONDERZOEK

 

Ik geef diverse trainingen op het gebied van kwalitatief onderzoek. De trainingen zijn samengesteld op basis van theoretische kennis over en veel praktijkervaring met kwalitatief onderzoek. De trainingen zijn allemaal interactief van opzet. Er is naast theoretische kennis ruimte om zelf te oefenen en ik toon filmpjes met voorbeelden. De trainingen kunnen ook incompany worden verzorgd en op maat worden samengesteld. In alle trainingen ontvangt u een syllabus met alle achtergrondinformatie. Hieronder staat een korte beschrijving per training.

Wanneer je op de pictogrammen klikt, vind je een handout van de desbetreffende training. 

TRAINING GESPREKSLEIDER FOCUSGROEPEN

Een training voor degenen die zich willen verdiepen in het opzetten en uitvoeren van focusgroeponderzoek, met aandacht voor gesprekstechnieken, het opstellen van een gesprekshandleiding, rollen van deelnemers, onderzoeksopzet, analyse en rapportage van kwalitatieve data.

 

EERSTVOLGENDE TRAINING: 7 FEBRUARI 2019

 TRAINING INTERVIEWEN IN ONDERZOEK

Een training voor degenen die zich willen bekwamen in het afnemen van interviews in kwalitatief onderzoek, met aandacht voor gespreks- en doorvraagtechnieken, soorten interviews, het opstellen van een gesprekshandleiding, onderzoeksopzet, analyse en rapportage van kwalitatieve data.

 

EERSTVOLGENDE TRAINING: 29 JANUARI 2019

creatieve technieken in onderzoek

MODULES KWALITATIEF ONDERZOEK VOOR STUDENTEN

Bijna alle studenten worden tijdens of aan het einde van hun studie geconfronteerd met onderzoek. Ik weet uit ervaring (als docent) hoe lastig dit is voor studenten. Daarom heb ik speciaal voor studenten een module kwalitatief onderzoek die heel praktisch inzicht geeft in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.

TRAINING KWALITATIEF ONDERZOEK VOOR DOCENTEN

Speciaal voor HBO-docenten heb ik een training kwalitatief onderzoek ontwikkeld. Ik geef ze inzicht in de praktische handvatten die bruikbaar zijn voor studenten en laat ze veel praktijkvoorbeelden zien. Ik ga onder andere in op onderzoeksopzet, vormen van kwalitatief onderzoek, ontwIkkelen van gesprekshandleidingen, interview/ gesprekstechnieken, analyse en rapportage van kwalitatieve data. 

TRAINING CREATIEVE TECHNIEKEN IN KWALITATIEF ONDERZOEK

Een leuke, vernieuwende training waarin het werken met creatieve technieken in kwalitatief onderzoek centraal staat. Hoe kun je informatie verzamelen bij moeilijkere doelgroepen, iedereen evenveel aan het woord laten, je onderzoek leuker/interactiever maken, op een andere manier je vragen stellen, beeldplaten inzetten, projectieve technieken gebruiken etc. 

 

EERSTVOLGENDE TRAINING: 21 FEBRUARI '19

 

Copyright 2018 © Marion Matthijssen | onderzoek & training | PRIVACYSTATEMENT