over Marion

over Marion

Socioloog

Ik ben socioloog en werkzaam als onderzoeker sinds 1998. Onderzoeken past bij me. Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat anderen beweegt, naar groepsgedrag, naar mensen die 'anders' zijn, naar verhalen. Dat was voor mij destijds al een reden om sociologie te gaan studeren. Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek en geef daar ook training in. In de loop der jaren heb ik ervaren dat het goed uitvoeren van kwalitatief onderzoek net iets meer skills vereisen dan alleen thuis zijn in onderzoek. Goede communicatieve vaardigheden en daarnaast creatief kunnen nadenken over de wijze waarop je je doelgroep bevraagt zijn essentiële voorwaarden voor goed kwalitatief onderzoek. 


Onderzoeker en trainer vanuit eigen bureau

Lange tijd heb ik voor de gemeente Rotterdam gewerkt in de rol van onderzoeker. Maar eind 2010 heb ik mijn eigen bureau opgericht. Ik wil graag onafhankelijk werken, mijn eigen producten ontwikkelen, creatief met onderzoek kunnen omgaan en mijn kennis op mijn manier kunnen overdragen. Al die dingen heb ik samen kunnen brengen in mijn onderzoeksbureau. De afgelopen jaren heb ik onder andere onderzoek gedaan naar sociale wijkteams, outreachend werken, schuldhulpverlening, zwerfjongeren, kwetsbare jongeren, mensen met een verstandelijke beperking, arbeidsmarkt, eetstoornissen en gebiedsregie.

Naast onderzoeker ben ik trainer in kwalitatief onderzoek. Sinds 2012 train ik jaarlijks zo'n 100 professionals in verschillende vormen van kwalitatief onderzoek. De combinatie van onderzoeker zijn en training geven zorgt ervoor dat ik mijn praktijkkennis kan gebruiken in mijn trainingen. Kennis en ervaring delen is leuk voor mezelf en waardevol voor mijn cursisten. En ik leer ook weer van de vele mensen die dankzij mijn trainingen op mijn pad komen.


Wat onderscheidt mij als onderzoeker van andere onderzoekers?

Ik ben zeer ervaren in het begeleiden van focusgroepen. Daar geef ik al jaren training in en ik heb al vele focusgroepen of andersoortige groepsgesprekken begeleid. Verder is het kenmerkende van mijn onderzoekswerk dat ik altijd een creatieve bril opzet wanneer ik onderzoek ga doen. Ik maak veel gebruik van creatieve technieken, zowel in de onderzoeksopzet, de fase van dataverzameling en in de presentatie van de onderzoeksdata.

In mijn werk combineer ik mijn analytische vaardigheden met mijn creatieve en communicatieve kwaliteiten. Ik ben  socioloog, en heb daarvoor een HBO-opleiding vormgeving & communicatie gedaan. Deze drie aspecten zijn  onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook binnen kwalitatief onderzoek. 

 

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.

lopende projecten

  • Kwalitatief onderzoek bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond in opdracht van gemeente Rotterdam
  • Moderator focusgroepen in opdracht van Koraal
  • Moderator focusgroepen in opdracht van Afeer
  • Moderator Eenzaamheid, Coalitie Erbij Rotterdam
  • Schrijver handboek sociale interventie 'Het Goede Gesprek' gesubsidieerd vanuit ZonMW
  • Ontwikkeling E-learnings kwalitatief onderzoek 
  • Trainingen, incompany en op inschrijving doorlopend