projecten

Sinds 1998 werk ik als onderzoeker. Sinds 2010 voer ik uitsluitend kwalitatief onderzoek uit, veelal onderzoek op het snijvlak van beleid, praktijk en samenleving binnen het sociale en publieke domein. De afgelopen jaren heb ik me onder andere bezig gehouden met onderzoek naar armoede, eenzaamheid en huiselijk geweld. Kwetsbare groepen zijn veelvuldig op mijn pad gekomen in de onderzoeken die ik heb uitgevoerd.

Ondertussen heb ik veel expertise opgebouwd in kwalitatief onderzoek aan de hand van focusgroepen, interviews en observaties. Binnen mijn onderzoek hecht ik veel belang aan communicatieve en creatieve technieken. Ik kijk altijd naar de best passende manier om data te verzamelen. 

NOV '23

Kwaliteitsmeting Centrum voor Levensvragen

Kwalitatief evaluatie-onderzoek onder zes Rotterdamse geestelijk verzorgers naar de dilemma’s die geestelijk verzorgers ervaren, de clienten die ze tegenkomen en de ervaringen met het Centrum voor Levensvragen.

unsplash