boeken

Boeken

Sinds 2012 geef ik training in kwalitatief onderzoek. In al mijn trainingen deel ik zelf geschreven readers uit. Eind 2021 kwam ik in contact met SWP Uitgeverij. Zij waren geinteresseerd in mijn readers en boden aan om ze allemaal als boek uit te geven. En al langer gekoesterde wens kwam uit. Want ik wilde al jarenlang mijn kennis via boeken gaan delen.Interviewen in kwalitatief onderzoek


In juli 2023 is mijn eerste boek verschenen 'Interviewen in kwalitatief onderzoek'. Jarenlange ervaring als kwalitatief onderzoeker en trainer in kwalitatief onderzoek hebben mij doen beseffen wat echt belangrijk is wanneer je gaat interviewen. Deze kennis en ervaring heb ik vertaald in mijn boek. In dit boek worden alle stappen beschreven die van belang zijn in kwalitatief onderzoek: van het maken van een onderzoeksopzet tot en met de analyse van kwalitatieve data. Ik besteed bijzondere aandacht aan de communicatieve aspecten die zo belangrijk zijn in kwalitatief onderzoek. Hoe vertaal je je onderzoeksvragen in goede interviewvragen? En hoe voer je een goed kwalitatief interview uit? Welke gesprekstechnieken komen daarbij kijken? Welke houding is belangrijk voor de onderzoeker? De fase van dataverzameling is eigenlijk het meest cruciaal tijdens je onderzoek. Daar haal je de data op waarmee je uiteindelijk gaat analyseren. Het boek leid je door alle stappen heen en geeft veel praktische tips die je kunt toepassen in je eigen onderzoek. Het is een heel praktisch en toegankelijk boek. Ook voor studenten en beginnende onderzoekers die aan de slag willen met interviewen in kwalitatief onderzoek.


Interviewen in kwalitatief onderzoek

2023 - SWP Uitgeverij, Amsterdam

Gespreksleiding in groepsgesprekken en focusgroepen


In december 2023 is mijn tweede boek verschenen over gespreksleiding in groepsgesprekken en focusgroepen. Als onderzoeker heb ik veel focusgroeponderzoek uitgevoerd. Vaak moest ik goed nadenken over een opzet voor de focusgroepen. Met welke vragen en vraagtechnieken ga ik goede informatie uit een groep halen? Op een dusdanige wijze dat iedereen zijn zegje kan doen. Wat ik vooral heb ervaren is dat gespreksleiding in groepsgesprekken echt een vak is. Ik heb veel mensen getraind in het begeleiden van focusgroepen en groepsgesprekken en steevast krijg ik te horen dat het veel moeilijker is dan van tevoren gedacht. In dit boek leg ik uit hoe je een focusgroeponderzoek van A tot Z kunt uitvoeren. Daarmee is dit boek heel geschikt voor de onderzoeker die met focusgroeponderzoek aan de slag gaat. Maar ik heb het boek zo geschreven dat het ook voor andere gespreksleiders van groepsgesprekken interessant is. De voorzitter van een vergadering kan bijvoorbeeld ook veel leren van dit boek. 

Gespreksleiding in groepsgesprekken en focusgroepen

2023 - SWP Uitgeverij, Amsterdam

Creatieve technieken in kwalitatief onderzoek


In de loop van 2024 komt mijn derde en (voorlopig) laatste boek uit: over creatieve technieken in kwalitatief onderzoek. Steeds meer zie je in het kwalitatieve onderzoek een verschuiving plaatsvinden van een traditionele onderzoeksaanpak naar een meer creatieve onderzoeksaanpak. Zelf doe ik daar al jarenlang ervaring mee op en ben ik als socioloog en vormgever gewend om door een creatieve bril naar kwalitatief onderzoek te kijken. In dit boek deel ik al mijn kennis en ervaring en leg ik uit wanneer je kunt kiezen voor een bepaalde creatieve aanpak. 

Creatieve technieken in kwalitatief onderzoek

2024 - SWP Uitgeverij, Amsterdam